Boşanmadan önce aldığınız ev boşandıktan sonra kimin olacak?


Avukat Kadir Kurtuluş’a 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile getirilmiş “Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi”ni sorduk. ‘’Söz konusu bu yasal mal rejiminin ana hedefi ekonomik […]


Türk Medeni Kanunu


Türk Medeni Kanunu (YÜR. TAR.: 01.01.2002) KANUN NO: 4721 Kabul Tarihi: 22.11.2001 RGT: 08.12.2001 RG NO: 24607 BAŞLANGIÇ A. Hukukun uygulanması ve kaynakları Madde 1 – Kanun, sözüyle ve özüyle […]


1 2 3