Arsanızın metrekaresi nasıl kesintiye uğrar?


Bilindiği üzere Türkiye’nin birçok yerinde tarla vasıflı ya da başkaca imara açılmamış yerlerde yeni plan çalışmaları yapılanmaktadır. İmar plan çalışmaları yapılan kimi yerler konut, kimi yerler ticari vs. imarlı olarak […]


İmar planlarında kamulaştırılacak alanlar!


İmara yeni açılacak olan bir bölgede imar planlarının yapılması gerekmektedir. İmar planları yapılırken de arsaların düzenlenmesi aşamasında bir takım kesintiler yapılmaktadır. İmar Planlarında okul alanı, yeşil alan, park gibi resmi […]


İmar Kanunu


İmar Kanunu KANUN NO: 3194 Kabul Tarihi: 03.05.1985 RGT: 09.05.1985 RG NO: 18749 BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler Amaç: (YÜR. TAR.: 09.11.1985) Madde 1 – Bu Kanun, yerleşme yerleri ile bu […]


1 2 3