Afet riski altındaki alanlar ve riskli yapı tespiti nasıl yapılır ?


Yasa koyucu Afet Riski Altındaki Alanları da yasa ile güvence altına almıştır. Avukat Kadir Kurtuluş’a Afet Riski Altındaki Alanların Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki kanunu açıkladı… Türkiye’deki yoğun konut üretimi arsa ihtiyacını […]


1 2 3